بیا تو ملودی بزرگترین مرکز دانلود فیلم و آهنگ جدید

دانلود سریال شاه ته جویونگ King Dae Jo Young

دانلود فیلم ایرانی دم سرخ ها دانلود سریال افسانه شانارا

مطالب محبوب

مطالب جديد

دانلود سریال شاه ته جویونگ King Dae Jo Young

bia2melody

دانلود سریال کره ای شاه King Dae Jo Young 2007

با لینک مستقیم و کیفیت عالی

تا قسمت آخر اضافه شد

fullsizephoto69242-718x1024

با لینک مستقیم و کیفیت خوب

ژانر :تاریخی ، رزمی

تعداد  قسمت : ۱۳۴

شبکه پخش : KBS

سال انتشار : ۲۰۰۷

کارگردان : Yun Seong-Sik

بازیگران : Choi Soo-Jong ، Lee Deok-Hwa ، Park Yeh-Jin

خلاصه داستان ته جویونگ : این سریال زیبا مربوط به زمان حکومت اخرین پادشاه گوگوریو می باشد . در این دوره کشور هایی مانند تانگ و شیلا، گوگوریو را سوژه ی حمله قرار داده و لشکرکشی آن ها همیشه از قلعه مرزی به نام آنسی شروع میشود که به دلیل کوهستانی بودن آن منطقه و رهبری فرد لایقی به نام یانگ مانچون این قلعه همیشه برای گوگوریو پیروزی می اورد .در اولین حمله ی تانگ به گوگوریو،در این قلعه پسری به دنیا می اید که به گفته ی ستاره شناسان در اینده امپراطور خواهد شد و این شایعه دهن به دهن به پایتخت و به گوش وزیر جنگ میرسد

دانلود سریال کره ای شاه ته جویونگ با لینک مستقیم

Dae Jo Yeong – E01.mkv – 283.1 MBزیرنویس.E001
Dae Jo Yeong – E02.mkv – 294.7 MBزیرنویس.E002
Dae Jo Yeong – E03.mkv – 343.7 MBزیرنویس.E003
Dae Jo Yeong – E04.mkv – 273.6 MBزیرنویس.E004
Dae Jo Yeong – E05.mkv – 213.1 MBزیرنویس.E005
Dae Jo Yeong – E06.mkv – 279.7 MBزیرنویس.E006
Dae Jo Yeong – E07.mkv – 197.0 MBزیرنویس.E007
Dae Jo Yeong – E08.mkv – 211.9 MBزیرنویس.E008
Dae Jo Yeong – E09.mkv – 199.7 MBزیرنویس.E009
Dae Jo Yeong – E10.mkv – 195.8 MBزیرنویس.E010
Dae Jo Yeong – E11.mkv – 205.1 MBزیرنویس.E011
Dae Jo Yeong – E12.mkv – 235.6 MBزیرنویس.E012
Dae Jo Yeong – E13.mkv – 227.3 MBزیرنویس.E013
Dae Jo Yeong – E14.mkv – 185.7 MBزیرنویس.E014
Dae Jo Yeong – E15.mkv – 197.0 MBزیرنویس.E015
Dae Jo Yeong – E16.mkv – 188.3 MBزیرنویس.E016
Dae Jo Yeong – E17.mkv – 192.3 MBزیرنویس.E017
Dae Jo Yeong – E18.mkv – 171.1 MBزیرنویس.E018
Dae Jo Yeong – E19.mkv – 273.6 MBزیرنویس.E019
Dae Jo Yeong – E20.mkv – 178.3 MBزیرنویس.E020
Dae Jo Yeong – E21.mkv – 180.4 MBزیرنویس.E021
Dae Jo Yeong – E22.mkv – 153.7 MBزیرنویس.E022
Dae Jo Yeong – E23.mkv – 197.3 MBزیرنویس.E023
Dae Jo Yeong – E24.mkv – 183.3 MBزیرنویس.E024
Dae Jo Yeong – E25.mkv – 184.1 MBزیرنویس.E025
Dae Jo Yeong – E26.mkv – 143.6 MBزیرنویس.E026
Dae Jo Yeong – E27.mkv – 207.7 MBزیرنویس.E027
Dae Jo Yeong – E28.mkv – 168.8 MBزیرنویس.E028
Dae Jo Yeong – E29.mkv – 175.2 MBزیرنویس.E029
Dae Jo Yeong – E30.mkv – 181.1 MBزیرنویس.E030
Dae Jo Yeong – E31.mkv – 175.8 MBزیرنویس.E031
Dae Jo Yeong – E32.mkv – 184.4 MBزیرنویس.E032
Dae Jo Yeong – E33.mkv – 185.6 MBزیرنویس.E033
Dae Jo Yeong – E34.mkv – 178.7 MBزیرنویس.E034
Dae Jo Yeong – E35.mkv – 164.6 MBزیرنویس.E035
Dae Jo Yeong – E36.mkv – 179.1 MBزیرنویس.E036
Dae Jo Yeong – E37.mkv – 141.4 MBزیرنویس.E037
Dae Jo Yeong – E38.mkv – 180.6 MBزیرنویس.E038
Dae Jo Yeong – E39.mkv – 160.9 MBزیرنویس.E039
Dae Jo Yeong – E40.mkv – 184.4 MBزیرنویس.E040
Dae Jo Yeong – E41.mkv – 172.1 MBزیرنویس.E041
Dae Jo Yeong – E42.mkv – 182.1 MBزیرنویس.E042
Dae Jo Yeong – E43.mkv – 195.7 MBزیرنویس.E043
Dae Jo Yeong – E44.mkv – 142.3 MBزیرنویس.E044
Dae Jo Yeong – E45.mkv – 165.0 MBزیرنویس.E045
Dae Jo Yeong – E46.mkv – 167.8 MBزیرنویس.E046
Dae Jo Yeong – E47.mkv – 210.7 MBزیرنویس.E047
Dae Jo Yeong – E48.mkv – 167.7 MBزیرنویس.E048
Dae Jo Yeong – E49.mkv – 190.2 MBزیرنویس.E049
Dae Jo Yeong – E50.mkv – 229.3 MBزیرنویس.E050
Dae Jo Yeong – E51.mkv – 180.1 MBزیرنویس.E051
Dae Jo Yeong – E52.mp4 – 187.1 MBزیرنویس.E052
Dae Jo Yeong – E53.mkv – 191.8 MBزیرنویس.E053
Dae Jo Yeong – E54.mkv – 191.9 MBزیرنویس 54 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E55.mkv – 193.0 MBزیرنویس 55 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E56.mkv – 196.1 MBزیرنویس 56 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E57.mkv – 197.8 MBزیرنویس 57 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E58.mkv – 193.9 MBزیرنویس 58 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E59.mkv – 196.8 MBزیرنویس 59 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E60.mkv – 177.0 MBزیرنویس 60 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E61.mkv – 199.7 MBزیرنویس 61 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E62.mkv – 189.9 MBزیرنویس 62 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E63.mkv – 195.2 MBزیرنویس 63 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E64.mkv – 191.6 MBزیرنویس 64 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E65.mkv – 192.5 MBزیرنویس 65 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E66.mkv – 193.5 MBزیرنویس.E066
Dae Jo Yeong – E67.mkv – 198.2 MBزیرنویس.E067
Dae Jo Yeong – E68.mkv – 196.7 MBزیرنویس 68 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E69.mkv – 188.8 MBزیرنویس 69 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E70.mkv – 187.2 MBزیرنویس.E070
Dae Jo Yeong – E71.mkv – 200.2 MBزیرنویس.E071
Dae Jo Yeong – E72.mkv – 173.2 MBزیرنویس 72 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E73.mkv – 172.4 MBزیرنویس 73 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E74.mkv – 173.0 MBزیرنویس.E074
Dae Jo Yeong – E75.mkv – 169.2 MBزیرنویس.E075
Dae Jo Yeong – E76.mkv – 172.9 MBزیرنویس 76 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E77.mkv – 171.8 MBزیرنویس 77 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E78.mkv – 158.6 MBزیرنویس.E078
Dae Jo Yeong – E79.mkv – 148.6 MBزیرنویس.E079
Dae Jo Yeong – E80.mkv – 173.2 MBزیرنویس 80 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E81.mkv – 141.8 MBزیرنویس.E081
Dae Jo Yeong – E82.mkv – 162.4 MBزیرنویس.E082
Dae Jo Yeong – E83.mkv – 171.4 MBزیرنویس.E083
Dae Jo Yeong – E84.mkv – 158.7 MBزیرنویس.E084
Dae Jo Yeong – E85.mkv – 153.0 MBزیرنویس.E085
Dae Jo Yeong – E86.mkv – 220.4 MBزیرنویس.E086
Dae Jo Yeong – E87.mkv – 158.7 MBزیرنویس.E087
Dae Jo Yeong – E88.mkv – 157.1 MBزیرنویس.E088
Dae Jo Yeong – E89.mkv – 200.5 MBزیرنویس.E089
Dae Jo Yeong – E90.mkv – 217.2 MBزیرنویس.E090
Dae Jo Yeong – E91.mkv – 205.7 MBزیرنویس.E091
Dae Jo Yeong – E92.mkv – 185.3 MBزیرنویس.E092
Dae Jo Yeong – E93.mkv – 176.8 MBزیرنویس.E093
Dae Jo Yeong – E94.mkv – 165.1 MBزیرنویس.E094
Dae Jo Yeong – E95.mkv – 221.3 MBزیرنویس.E095
Dae Jo Yeong – E96.mkv – 179.3 MBزیرنویس 96 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E97.mkv – 141.3 MBزیرنویس.E097
Dae Jo Yeong – E98.mkv – 150.7 MBزیرنویس.E098
Dae Jo Yeong – E99.mkv – 143.2 MBزیرنویس.E099
Dae Jo Yeong – E100.mkv – 201.2 MBزیرنویس 100 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E101.mkv – 168.5 MBزیرنویس.E101
Dae Jo Yeong – E102.mkv – 205.5 MBزیرنویس.E102
Dae Jo Yeong – E103.mkv – 157.4 MBزیرنویس.E103
Dae Jo Yeong – E104.mkv – 181.2 MBزیرنویس 104 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E105.mkv – 210.5 MBزیرنویس.E105
Dae Jo Yeong – E106.mkv – 213.8 MBزیرنویس.E106
Dae Jo Yeong – E107.mkv – 146.4 MBزیرنویس.E107
Dae Jo Yeong – E108.mkv – 174.9 MBزیرنویس 108 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E109.mkv – 212.3 MBزیرنویس.E109
Dae Jo Yeong – E110.mkv – 149.1 MBزیرنویس.E110
Dae Jo Yeong – E111.mkv – 144.3 MBزیرنویس.E111
Dae Jo Yeong – E112.mkv – 175.6 MBزیرنویس 112 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E113.mkv – 254.2 MBزیرنویس.E113
Dae Jo Yeong – E114.mkv – 179.6 MBزیرنویس.E114
Dae Jo Yeong – E115.mkv – 229.0 MBزیرنویس.E115
Dae Jo Yeong – E116.mkv – 184.7 MBزیرنویس 116 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E117.mkv – 162.2 MBزیرنویس.E117
Dae Jo Yeong – E118.mkv – 170.6 MBزیرنویس.E118
Dae Jo Yeong – E119.mkv – 156.4 MBزیرنویس.E119
Dae Jo Yeong – E120.mkv – 184.0 MBزیرنویس 120 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E121.mkv – 185.6 MBزیرنویس.E121
Dae Jo Yeong – E122.mkv – 231.7 MBزیرنویس.E122
Dae Jo Yeong – E123.mkv – 210.1 MBزیرنویس.E123
Dae Jo Yeong – E124.mkv – 184.1 MBزیرنویس 124 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E125.mkv – 166.7 MBزیرنویس.E125
Dae Jo Yeong – E126.mkv – 201.4 MBزیرنویس.E126
Dae Jo Yeong – E127.mkv – 243.8 MBزیرنویس.E127
Dae Jo Yeong – E128.mkv – 175.3 MBزیرنویس 128 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E129.mkv – 193.8 MBزیرنویس.E129
Dae Jo Yeong – E130.mkv – 273.9 MBزیرنویس.E130
Dae Jo Yeong – E131.mkv – 228.6 MBزیرنویس.E131
Dae Jo Yeong – E132.mkv – 178.2 MBزیرنویس.E132
Dae Jo Yeong – E133.mkv – 177.1 MBزیرنویس 133 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E134.mkv – 209.2 MBزیرنویس 134 چسبیده به فیلم
پیشنهاد ویژه
دانلود سریال پادشاه توت Tut با دوبله فارسی

سریال پیشنهادی :

دانلود سریال کره ای خدای جنگ

آموزش دانلود

پیشنهاد سایت

این مطلب را به اشتراک بگذارید

مشاهده آرشیو کامل سریال های سایت