ویژه ها لیست کامل

دانلود سریال شاه ته جویونگ King Dae Jo Young

20 ژوئن 2018 931869 بازدید 56 نظر

دانلود سریال شاه ته جویونگ King Dae Jo Young

شاه

با لینک مستقیم و کیفیت عالی

تا قسمت آخر اضافه شد

fullsizephoto69242-718x1024

با لینک مستقیم و کیفیت خوب

ژانر :تاریخی ، رزمی

تعداد  قسمت : ۱۳۴

شبکه پخش : KBS

سال انتشار : ۲۰۰۷

کارگردان : Yun Seong-Sik

بازیگران : Choi Soo-Jong ، Lee Deok-Hwa ، Park Yeh-Jin

خلاصه داستان ته جویونگ : این زیبا مربوط به زمان حکومت اخرین پادشاه گوگوریو می باشد . در این دوره کشور هایی مانند تانگ و شیلا، گوگوریو را سوژه ی حمله قرار داده و لشکرکشی آن ها همیشه از قلعه مرزی به نام آنسی شروع میشود که به دلیل کوهستانی بودن آن منطقه و رهبری فرد لایقی به نام یانگ مانچون این قلعه همیشه برای گوگوریو پیروزی می اورد .در اولین حمله ی تانگ به گوگوریو،در این قلعه پسری به دنیا می اید که به گفته ی ستاره شناسان در اینده امپراطور خواهد شد و این شایعه دهن به دهن به پایتخت و به گوش وزیر جنگ میرسد

شاه ته جویونگ با لینک مستقیم

Dae Jo Yeong – E01.mkv – 283.1 MB زیرنویس.E001
Dae Jo Yeong – E02.mkv – 294.7 MB زیرنویس.E002
Dae Jo Yeong – E03.mkv – 343.7 MB زیرنویس.E003
Dae Jo Yeong – E04.mkv – 273.6 MB زیرنویس.E004
Dae Jo Yeong – E05.mkv – 213.1 MB زیرنویس.E005
Dae Jo Yeong – E06.mkv – 279.7 MB زیرنویس.E006
Dae Jo Yeong – E07.mkv – 197.0 MB زیرنویس.E007
Dae Jo Yeong – E08.mkv – 211.9 MB زیرنویس.E008
Dae Jo Yeong – E09.mkv – 199.7 MB زیرنویس.E009
Dae Jo Yeong – E10.mkv – 195.8 MB زیرنویس.E010
Dae Jo Yeong – E11.mkv – 205.1 MB زیرنویس.E011
Dae Jo Yeong – E12.mkv – 235.6 MB زیرنویس.E012
Dae Jo Yeong – E13.mkv – 227.3 MB زیرنویس.E013
Dae Jo Yeong – E14.mkv – 185.7 MB زیرنویس.E014
Dae Jo Yeong – E15.mkv – 197.0 MB زیرنویس.E015
Dae Jo Yeong – E16.mkv – 188.3 MB زیرنویس.E016
Dae Jo Yeong – E17.mkv – 192.3 MB زیرنویس.E017
Dae Jo Yeong – E18.mkv – 171.1 MB زیرنویس.E018
Dae Jo Yeong – E19.mkv – 273.6 MB زیرنویس.E019
Dae Jo Yeong – E20.mkv – 178.3 MB زیرنویس.E020
Dae Jo Yeong – E21.mkv – 180.4 MB زیرنویس.E021
Dae Jo Yeong – E22.mkv – 153.7 MB زیرنویس.E022
Dae Jo Yeong – E23.mkv – 197.3 MB زیرنویس.E023
Dae Jo Yeong – E24.mkv – 183.3 MB زیرنویس.E024
Dae Jo Yeong – E25.mkv – 184.1 MB زیرنویس.E025
Dae Jo Yeong – E26.mkv – 143.6 MB زیرنویس.E026
Dae Jo Yeong – E27.mkv – 207.7 MB زیرنویس.E027
Dae Jo Yeong – E28.mkv – 168.8 MB زیرنویس.E028
Dae Jo Yeong – E29.mkv – 175.2 MB زیرنویس.E029
Dae Jo Yeong – E30.mkv – 181.1 MB زیرنویس.E030
Dae Jo Yeong – E31.mkv – 175.8 MB زیرنویس.E031
Dae Jo Yeong – E32.mkv – 184.4 MB زیرنویس.E032
Dae Jo Yeong – E33.mkv – 185.6 MB زیرنویس.E033
Dae Jo Yeong – E34.mkv – 178.7 MB زیرنویس.E034
Dae Jo Yeong – E35.mkv – 164.6 MB زیرنویس.E035
Dae Jo Yeong – E36.mkv – 179.1 MB زیرنویس.E036
Dae Jo Yeong – E37.mkv – 141.4 MB زیرنویس.E037
Dae Jo Yeong – E38.mkv – 180.6 MB زیرنویس.E038
Dae Jo Yeong – E39.mkv – 160.9 MB زیرنویس.E039
Dae Jo Yeong – E40.mkv – 184.4 MB زیرنویس.E040
Dae Jo Yeong – E41.mkv – 172.1 MB زیرنویس.E041
Dae Jo Yeong – E42.mkv – 182.1 MB زیرنویس.E042
Dae Jo Yeong – E43.mkv – 195.7 MB زیرنویس.E043
Dae Jo Yeong – E44.mkv – 142.3 MB زیرنویس.E044
Dae Jo Yeong – E45.mkv – 165.0 MB زیرنویس.E045
Dae Jo Yeong – E46.mkv – 167.8 MB زیرنویس.E046
Dae Jo Yeong – E47.mkv – 210.7 MB زیرنویس.E047
Dae Jo Yeong – E48.mkv – 167.7 MB زیرنویس.E048
Dae Jo Yeong – E49.mkv – 190.2 MB زیرنویس.E049
Dae Jo Yeong – E50.mkv – 229.3 MB زیرنویس.E050
Dae Jo Yeong – E51.mkv – 180.1 MB زیرنویس.E051
Dae Jo Yeong – E52.mp4 – 187.1 MB زیرنویس.E052
Dae Jo Yeong – E53.mkv – 191.8 MB زیرنویس.E053
Dae Jo Yeong – E54.mkv – 191.9 MB زیرنویس 54 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E55.mkv – 193.0 MB زیرنویس 55 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E56.mkv – 196.1 MB زیرنویس 56 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E57.mkv – 197.8 MB زیرنویس 57 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E58.mkv – 193.9 MB زیرنویس 58 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E59.mkv – 196.8 MB زیرنویس 59 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E60.mkv – 177.0 MB زیرنویس 60 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E61.mkv – 199.7 MB زیرنویس 61 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E62.mkv – 189.9 MB زیرنویس 62 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E63.mkv – 195.2 MB زیرنویس 63 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E64.mkv – 191.6 MB زیرنویس 64 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E65.mkv – 192.5 MB زیرنویس 65 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E66.mkv – 193.5 MB زیرنویس.E066
Dae Jo Yeong – E67.mkv – 198.2 MB زیرنویس.E067
Dae Jo Yeong – E68.mkv – 196.7 MB زیرنویس 68 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E69.mkv – 188.8 MB زیرنویس 69 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E70.mkv – 187.2 MB زیرنویس.E070
Dae Jo Yeong – E71.mkv – 200.2 MB زیرنویس.E071
Dae Jo Yeong – E72.mkv – 173.2 MB زیرنویس 72 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E73.mkv – 172.4 MB زیرنویس 73 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E74.mkv – 173.0 MB زیرنویس.E074
Dae Jo Yeong – E75.mkv – 169.2 MB زیرنویس.E075
Dae Jo Yeong – E76.mkv – 172.9 MB زیرنویس 76 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E77.mkv – 171.8 MB زیرنویس 77 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E78.mkv – 158.6 MB زیرنویس.E078
Dae Jo Yeong – E79.mkv – 148.6 MB زیرنویس.E079
Dae Jo Yeong – E80.mkv – 173.2 MB زیرنویس 80 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E81.mkv – 141.8 MB زیرنویس.E081
Dae Jo Yeong – E82.mkv – 162.4 MB زیرنویس.E082
Dae Jo Yeong – E83.mkv – 171.4 MB زیرنویس.E083
Dae Jo Yeong – E84.mkv – 158.7 MB زیرنویس.E084
Dae Jo Yeong – E85.mkv – 153.0 MB زیرنویس.E085
Dae Jo Yeong – E86.mkv – 220.4 MB زیرنویس.E086
Dae Jo Yeong – E87.mkv – 158.7 MB زیرنویس.E087
Dae Jo Yeong – E88.mkv – 157.1 MB زیرنویس.E088
Dae Jo Yeong – E89.mkv – 200.5 MB زیرنویس.E089
Dae Jo Yeong – E90.mkv – 217.2 MB زیرنویس.E090
Dae Jo Yeong – E91.mkv – 205.7 MB زیرنویس.E091
Dae Jo Yeong – E92.mkv – 185.3 MB زیرنویس.E092
Dae Jo Yeong – E93.mkv – 176.8 MB زیرنویس.E093
Dae Jo Yeong – E94.mkv – 165.1 MB زیرنویس.E094
Dae Jo Yeong – E95.mkv – 221.3 MB زیرنویس.E095
Dae Jo Yeong – E96.mkv – 179.3 MB زیرنویس 96 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E97.mkv – 141.3 MB زیرنویس.E097
Dae Jo Yeong – E98.mkv – 150.7 MB زیرنویس.E098
Dae Jo Yeong – E99.mkv – 143.2 MB زیرنویس.E099
Dae Jo Yeong – E100.mkv – 201.2 MB زیرنویس 100 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E101.mkv – 168.5 MB زیرنویس.E101
Dae Jo Yeong – E102.mkv – 205.5 MB زیرنویس.E102
Dae Jo Yeong – E103.mkv – 157.4 MB زیرنویس.E103
Dae Jo Yeong – E104.mkv – 181.2 MB زیرنویس 104 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E105.mkv – 210.5 MB زیرنویس.E105
Dae Jo Yeong – E106.mkv – 213.8 MB زیرنویس.E106
Dae Jo Yeong – E107.mkv – 146.4 MB زیرنویس.E107
Dae Jo Yeong – E108.mkv – 174.9 MB زیرنویس 108 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E109.mkv – 212.3 MB زیرنویس.E109
Dae Jo Yeong – E110.mkv – 149.1 MB زیرنویس.E110
Dae Jo Yeong – E111.mkv – 144.3 MB زیرنویس.E111
Dae Jo Yeong – E112.mkv – 175.6 MB زیرنویس 112 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E113.mkv – 254.2 MB زیرنویس.E113
Dae Jo Yeong – E114.mkv – 179.6 MB زیرنویس.E114
Dae Jo Yeong – E115.mkv – 229.0 MB زیرنویس.E115
Dae Jo Yeong – E116.mkv – 184.7 MB زیرنویس 116 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E117.mkv – 162.2 MB زیرنویس.E117
Dae Jo Yeong – E118.mkv – 170.6 MB زیرنویس.E118
Dae Jo Yeong – E119.mkv – 156.4 MB زیرنویس.E119
Dae Jo Yeong – E120.mkv – 184.0 MB زیرنویس 120 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E121.mkv – 185.6 MB زیرنویس.E121
Dae Jo Yeong – E122.mkv – 231.7 MB زیرنویس.E122
Dae Jo Yeong – E123.mkv – 210.1 MB زیرنویس.E123
Dae Jo Yeong – E124.mkv – 184.1 MB زیرنویس 124 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E125.mkv – 166.7 MB زیرنویس.E125
Dae Jo Yeong – E126.mkv – 201.4 MB زیرنویس.E126
Dae Jo Yeong – E127.mkv – 243.8 MB زیرنویس.E127
Dae Jo Yeong – E128.mkv – 175.3 MB زیرنویس 128 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E129.mkv – 193.8 MB زیرنویس.E129
Dae Jo Yeong – E130.mkv – 273.9 MB زیرنویس.E130
Dae Jo Yeong – E131.mkv – 228.6 MB زیرنویس.E131
Dae Jo Yeong – E132.mkv – 178.2 MB زیرنویس.E132
Dae Jo Yeong – E133.mkv – 177.1 MB زیرنویس 133 چسبیده به فیلم
Dae Jo Yeong – E134.mkv – 209.2 MB زیرنویس 134 چسبیده به فیلم
پیشنهاد ویژه
دانلود قسمت 18 فصل 2 سریال arrow

سریال پیشنهادی :

دانلود سریال کره ای خدای جنگ


دیدگاه ها
56 دیدگاه برای “دانلود سریال شاه ته جویونگ King Dae Jo Young”
 1. سلام ممنون از سابت خوبتون قسمتای ۵۴ به بعد رو کی قرار میدین؟

 2. این سریال عالیه حرف نداره از جومونگم بهتره فقط موندم چرا صدا سیما پخشش نکرده خیل غمکین وقشنگه بازیگرا هم عالی بازی کردن

 3. به نظرم قسمت 17 رو ببینید عالیه گریه دار و قشنگ . من که خودم گریم در اومد حتما ببینید ضرر نمیکنید

 4. چرا قسمت ۶۰ به بعد زیر نویس نداره اگه چسسبیده است بگید تا دانلود کنم

 5. تشکر از سایت خوبتون

 6. قسمت های 90 به بعد زیر نویس قرار نخواهید داد؟ با تشکر از سایت عالیتون که این سریال زیبا را قرار دادید. بهترین سریال کره ای که دیدم همین سریال بود .حیفه که خیلیا هنوز این سریال زیبا را ندیدن .

 7. سلام زیرنویسته قسمت121چرا نیست نوشیتد چسبده به فیلم ولی زیر نویس نداره

 8. سلام شرمنده دوباره مزاحمتون شدم الان تا صسمت 120رو دیدم ولی به خاطر قسمت 121نمی تونم ادمش رو ببینم لطفل زیر نویس این قسمت رو حل کنید ممنون از زحمات شما عزیزان

  • سلام
   بررسی شد متاسفانه زیرنویس این قسمت موجود نیست و تاکنون ترجمه نشده است
   ترجمه و تایپ زیرنویس این قسمت در اولویت قرار خواهد گرفت وبه زودی انجام خواهد شد

 9. سلام زیر نویس قسمت 121 کی گذاشته میشه

 10. این سریال ته جویونگ زیر نویس انگلیسی هم داره اگه یه حد متوسطی هم از این انگلیسی بلد باشین کافیه چون اکثر حرفاشون ساده هست من خودم اون قسمت رو با زیر نویس انگلیسی دیدم و انگلیسیم هم خیلی خوب نیست ولی اکثر حرفاشون رو فهمیدم و اونایی رو هم که نفهمیدم از دیکشنری نگاه کردم .چون این سریال قدیمیه بعید میدونم بیان یه قسمتو تر جمه کنند .
  این سریال بهترین سریال کره ای بود که دیدم به نطرم ارزشش رو داشت که چند قسمتش رو با زیر نویس انگلیسی ببینم .

 11. سلام پس چرا از زیر نویس قسمت121خبری نشد

 12. سلام زیر نویس قسمت 121 رو قرار بدین ممنون

 13. سلام
  میشه همین نسخه (mkv) رو برای خرید پستی قرار بدید؟؟

 14. سلام تو قسمت 70 به بعد فایل ها رو با چه پلیری اجرا کنم که زیرنویس توش اجرا شه باkmp اجرا نمیشه تو رو خدا جواب بدید
  چه کنم زیرنوس هاش بیان بالا یکی جواب بده خواهشا

 15. با سلام.زیرنویس هاش فارسی ان دیگه؟

 16. نمیشه لطفا زیرنویس srt بذارین؟

 17. بهترین سریالی که در تمام عمرم دیدم

 18. این سریال دوبله نداره تنها زیرنویس فارسی داره بس میشه یکی جوابم رو بده لطفا

 19. با سلام…سپاس بابت گذاشتن این سریال…. از نظر من این بهترین سریال کره ای هست که دیدم… فیلم نامه بسیار قوی و صحنه های نبرد و اینکه براساس تاریخ است جذابیتش رو دوچندان میکنه
  لطفا زیر نویس این سریال رو یکجا و یا در سه پارت بگذارید…. خیلی اذیت کنندست تک تک زیرنویس ها رو جدا گرفت

 20. سلام فصل دوم از قسمت چند شروع میشه؟

 21. با سلام . لینک های دانلود خرابه لطفا درستش کنید / ممنون

 22. سلام زیر نویس srtوقتی با خود فیلم اسمشو یکی میکردیم میومد بالا ولی الان این زیر نویسه اسمشم یکی میکنم نمیاد اگه راهنماییم کنید ممنون میشم

 23. آخه میریزم رو فلش با تلوزیون نگاه میکنم راه دیگه ای بجز کم پلیر نداره مصلا دستکاری اسم از این جور کارا

 24. با سلام
  لطفا زیرنویس کامل رو در یه پارت برای دانلود بزارید
  خیلی خوب میشه

 25. سلام با کمپلیر اخرین ورژن هم امتحان کردم زیرنویس ها نمیاد بالا لطفا یه راه حل به من ارائه کنید بدون زیر نویس فیلم از جزابیت میوفته راهنمایی کنید ممنون میشم قسمت های اول زیرنویسشون راحت میومد ولی الان قسمت 70مجبورم بدون زیرنویس ببینم

 26. سلام بچها من زیر نویس و دانلود میکنم ولی متاسفانه نمیاره چیکار کنم ؟

 27. سلام.. برای زیرنویس قسمت ۷۴ ب بعد نرم افزار کی ام‌ پلیر دانلود کردم بعد چطوری باید زیر نویس فعال کنم؟

 28. Slm chera bazi ghesmtash zir nevisesh moshkel dare?

 29. Alan man ghesmate 23 zirnevisesh har kari mikonam be ye zabone dg minvise

 30. سلام خسته نباشید من قسمت 1 دانلود کردم زیر نویس هم همینطور هر کاری میکنم زیر نویس فارسی نمیشه ب جاش ی زبان دیگه ای میشه تو رو خدا جواب بدید لطفا کمکم کنید سپاس فراوان

 31. زیدنویس قسمت ۱۲۱ رو از سایت جهان زیرنویس دانلود کنید موجوده

 32. ۱۳۴ قسمت !!!!!!! چخبره

 33. سلام ببخشید این سریالم مثل جامیونگ گو هاردساب داره ؟

 34. چرا؟ زیر نویس قسمت 8 فارسی نیست!

 35. دوبله شدش نمیاد ??

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی